Onderzoeken naar kanaalvoorkeur burgers


boek onderzoeken belang email Het e-mailkanaal gaat bij steeds meer overheidsinstellingen een centrale rol spelen. In meerdere, los van elkaar staande onderzoeken, wordt aangetoond dat e-mail voor gemiddeld 40% van de burgers het voorkeurskanaal is om informatie te ontvangen vanuit overheidsinstellingen. De meeste onderzoeken beantwoorden de volgende vragen:
  • In welk type informatie is men ge├»nteresseerd?
  • Via welk communicatiekanaal wil men deze informatie ontvangen?

Download de onderzoeken en krijg beter inzicht in de conclusies, de onderzoeksopzet en mogelijke vervolgstappen.