Disclaimer & Privacy beleid


Het onderstaande is van toepassing op de website www.overheidsmail.nl. Door de website te gebruiken stem je in met onze disclaimer.

Privacy

Onze website is door iedereen te gebruiken zonder informatie over jezelf te verschaffen. Echter, Overheidsmail houdt door middel van Google Analytics verschillende statistieken over de website bij. De rapportages uit Google Analytics worden vooral gebruikt in geaggregeerde vorm. Verzamelde persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld of aan derden verkocht. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Overheidsmail met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We accepteren geen aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen en gebreken in de inhoud van de website. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Overheidsmail behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Overheidsmail of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Overheidsmail. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming door Overheidsmail.

Aansprakelijkheid

Hoewel Overheidsmail alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Overheidsmail niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op deze site leiden naar websites buiten het domein van Overheidsmail, welke geen eigendom zijn van Overheidsmail. Hoewel Overheidsmail uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Overheidsmail sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Commentaar

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de voorwaarden van Overheidsmail kun je contact opnemen.